LinkedIn Реклама

LinkedIn е не само място, в което се изграждат професионални взаимоотношения и контакти, но и мощна платформа за дигитален маркетинг. Социалната мрежа предоставя различни възможности за LinkedIn реклама, с които всеки бизнес може да достигне до потенциални клиенти, да увеличи популярността, продажбите и приходите си. 

Професионална аудитория

LinkedIn е  платформа, насочена към бизнеса и  професионалистите в индустриите. Затова е предпочитана за достигане до професионална целева аудитория. 

Бизнес
контекст

Потребителите в LinkedIn активно се ангажират със съдържание и реклами, свързани с професионалната им кариера или бизнес интереси.

Потенциални
клиенти

LinkedIn рекламата предоставя инструменти, които значително улесняват таргетирането и привличането на потенциални клиенти към бизнеса. 

Какво ще направим за Вашия бизнес?

Проучване на бизнеса и конкуренцията

Изготвяне на детайлно проучване за бизнеса. Запознаване с продуктите и услугите. Анализ на индустрията и конкурентите.

Създаване на рекламна кампания и план

Създаване на индивидуална LinkedIn рекламна кампания за бизнеса и план за изпълнение.

Селектиране на целева аудитория

Проучване и създаване на подходящи целеви аудитории, притежаващи сходни интереси с бизнеса.

Изработка на рекламни материали и послания

Създаване на визуални рекламни материали и изграждане на въздействащи рекламни послания за целевата уадитория.

Управление на реклама в LinkedIn

Управление на LinkedIn реклама и мониторинг на представянето в платформата.

Анализ на резултатите

Анализиране на получените резултати и изпълнени цели.

Видове LinkedIn рекламa

Бизнес платформата LinkedIn предлага изключително разнообрази методи за реклама на бизнеса, продуктите и услугите му. Социалната мрежа предоставя на рекламните специалисти голям избор от рекламни формати със спонсорирано съдържание. 

Спонсорирано съдържание
Carusel реклама с изображения
Видео LinkedIn рекама
Текстова реклама
Лично рекламно съобщение
Персонализирана LinkedIn реклама

Нашите клиенти

Защо да изберете нас за LinkedIn реклама?

LinkedIn реклама има своите специфики, дължащи се на характеристиките на социалната мрежа. LinkedIn рекламата може да бъде важен стратегически ход за развитието на бизнеса. Доверете Вашите маркетингови усилия в LinkedIn в ръцете на професионалистите от SS STUDIO. 

Опит в LinkedIn реклама
Специализиран подход
Прецизно таргетиране на аудиторията
100% доволни клиенти