Интернет реклама

Реклама в интернет е динамичен и надежден инструмент на дигиталния маркетинг, който служи за насочване на рекламни съобщения към целеви аудитории в различни онлайн канали. Рекламата се основава на модела Pay-Per-Click, където рекламодателите плащат само на клик от потребителя. Тези кампании позволяват на бизнесите са увеличават видимостта и продажбите си в интернет. 

Защо да заложим на Интернет Реклама?

Прецизно таргетиране на аудитория​

Всяка интернет реклама позволява прецизно таргетиране на аудитория – селектиране на пол, възраст, локация, интереси и други фактори.

Персонализация

Рекламите в интернет пространството са интересни и разнообразни. Позволяват проява на креативност и разнообразен подход.

Бързи резултати

Интернет реклама може да генерира бързи резултати и да помогне на бизнеса да достигне до нови потенциални клиенти, да увеличи продажбите и приходите си.

Изгодна цена

Рекламните кампании тип PPC позволяват използването на достъпен рекламен бюджет и плащането на регистриран клик.

Анализ и актуализация

Интернет рекламите се настройват през платформи, които предоставят възможност за анализ на получените резултати. Това позволява на специалистите да актуализират рекламните материали при нужда.

Search реклама

Search реклама

Онлайн реклами, които се визуализират на първо място в SERP по определени ключови думи. 

реклама в социални мрежи

Социални мрежи

Персонализирани реклами в социалните мрежи, с възможност за прецизен избор на аудитория. 

Ремаркетинг реклама

Ремаркетинг реклама

Ремаркетинг реклами, които „преследват“ посетителите на сайта в интернет пространството.

Видео реклама

Видео реклама, която представя бранда на потенциални клиенти онлайн. 

Дисплей реклама

Дисплей реклама

Интернет реклама с визуално съдържание, която се показват в различни сайтове в мрежата.

Какво ще направим за Вашия бизнес? ​

Проучване на индустрията, аудиторията и ключовите думи

Преди да се създаде интернет реклама, трябва да се извърши задълбочено проучване. Важно да е да се анализира бизнеса, неговата индустрия, да се отбележи целевата аудитория и важните ключови думи.

Създаване на рекламна стратегия

След събиране на цялата основа информация, се изготвя рекламна стратегия с определени цели и задачи.

Изработка на рекламни материали

Изработват се криейтиви. Създават се впечатляващи дизайни, атрактивни заглавия и текстове, привличащи вниманието на аудиторията.

Настройване на интернет реклама

Настройване и активиране на рекламната кампания, използвайки съответните аналитични инструменти, напр. Google Ads.

Поддръжка

Оптимизация на работещата интернет реклама. Актуализация, създаване на допълнителни настройки и мониторинг на разходите.

Анализ на получените резултати

След приключване на рекламата в интернет, се анализират получените резултати и постигнатите цели.

Важни бизнес показатели за PPC Реклама

Измерването и анализирането на бизнес показателите е от съществено значение за определяне на успеваемостта и необходимостта от подобряването на рекламата. 

CTR - Степен на кликвания
CPC - Цена на клик
CPL - Цена на потенциален клиент
CPO - Цена на поръчка
CRR - Дял на рекламните разходи
ROMI - Възвръщаемост на инвестицията

Нашите клиенти

Защо да изберете нас за Реклама?

Рекламата в интернет дава бързи резултати, но когато не е настроена правилно, може да доведе до огромни финансови загуби за бизнеса, без никакъв резултат. Доверете се на SS STUDIO за изработка на интернет реклама за Вашия бранд. 

Персонален подход
Индивидуален дизайн
Задълбочен анализ
Измерими резултати